Bildiri Kitapçığı    (.pdf)

 

Konferans Programı   (.pdf)

 

ÖNEMLİ DUYURU

 

Kabul edilen bildiriler Aralık ayı son haftası içerisinde ilan edilmiş olacaktır.

 

 

Çukurova Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Sosyal Bilimler Araştırmaları Derneği (SoBiAD) tarafından düzenlenen 7. Yönetim ve Ekonomi Bilimleri Konferansı web sayfasına hoş geldiniz.

İşletme, Organizasyon, Yönetim, Ekonomi ve ilgili alt-disiplinlerde çalışmalar yapan tüm bilim insanlarına, araştırmacılara, kamu ve özel sektörde görev yapan uzmanlara açık olan konferans 05 Mayıs 2017 Cuma günü Çukurova Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde gerçekleştirilecektir. Konferansın amacı, bilim adamlarının, uygulamacıların ve üniversiteler dışındaki araştırmacıların yönetim ve ekonomi bilimlerinin muhtelif alt disiplinleri içerisinde yaptıkları teorik-analitik-deneysel ve ampirik araştırmaları sunmalarına olanak sağlamaktır.

Konferansa gönderilen bildiriler hakemlik sürecinin ardından SOBİAD eDERGİ Arşivi içerisinde yer alan dergilerde ( cilt 9 ve cilt 10 içerisinde ) yayınlanacaktır.