ORGANİZASYON

 

 

Konferans Başkanları

 

 

Prof. Dr. Harun Arıkan, Dekan

Çukurova Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

 

Prof.Dr. Coşkun Can Aktan

Sosyal Bilimler Araştırmaları Derneği

 

 

Konferans Yürütme Kurulu

 

 

İlter Ünlükaplan, Çukurova Üniversitesi, İİBF

(Konferans Yürütme Kurulu Başkanı)

 

Zuhal Ergen, Çukurova Üniversitesi, İİBF

Ebru Canıkalp, Çukurova Üniversitesi, İİBF

Burcu Durak, Çukurova Üniversitesi, İİBF

Murat Albayrak, Çukurova Üniversitesi, İİBF

Esra Ballı, Çukurova Üniversitesi, İİBF

 

 

Bilim Kurulu

 

Adem Kalça, Karadeniz Teknik Üniversitesi, İİBF

Ahmet Fazıl Özsoylu, Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, İşletme Fakültesi

Ahmet Ulusoy, Karadeniz Teknik Üniversitesi, İİBF

Bahattin Karademir, Çukurova Üniversitesi, İİBF

Bilge Köksel, Gaziantep Üniversitesi, İİBF

Birol Yeşilada, Portland State University

Carmen Sonia Duse, Lucian Blaga University

Dimitris Kallioras, University of Thessaly

Erdinç Karadeniz, Mersin Üniversitesi, TİOY

Erhan İşcan, Çukurova Üniversitesi, İİBF

Ezel Tabur, The University of Aberdeen

Fatih Yücel, Niğde Üniversitesi, İİBF

Fatma Demirci Orel, Çukurova Üniversitesi, İİBF

H.Altan Çabuk, Çukurova Üniversitesi, İİBF

Hakkı Çiftçi, Çukurova Üniversitesi, İİBF

Harun Bal, Çukurova Üniversitesi, İİBF

Haşim Akça, Çukurova Üniversitesi, İİBF

Hilal İnan, Çukurova Üniversitesi, İİBF

İlhan Dalcı, Doğu Akdeniz Üniversitesi

İlhan Öztürk, Çağ Üniversitesi, İİBF

İsmail Güneş, Çukurova Üniversitesi, İİBF

Jale Sağlar, Çukurova Üniversitesi, İİBF

Joseph DeJuan, University of Waterloo

Konuralp Sezgili, Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi

Mahir Fisunoğlu, Çukurova Üniversitesi, İİBF

Marella Bodur Ün, Çukurova Üniversitesi, İİBF

Maria Tsiapa, University of Thessaly

Mehmet Serkan Tosun, University of Nevada

Mehmet Ünsal Memiş, Çukurova Üniversitesi, İİBF

Melek Akdoğan Gedik, Çukurova Üniversitesi, İİBF

Muammer Tekeoğlu, Çukurova Üniversitesi, İİBF

Murat Türk, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, İİBF

Neslihan Coşkun Karadağ, Çukurova Üniversitesi, İİBF

Nuriye Güreş, Mustafa Kemal Üniversitesi, İSHYO

Petr Šauer, University of Economics Prague

Selçuk Çolak, Çukurova Üniversitesi, İİBF

Soner Yakar, Çukurova Üniversitesi, İİBF

Sudi Apak, Beykent Universitesi, İİBF

Ünal Ay, Çağ Üniversitesi, İİBF

Volkan Yurdadoğ, Çukurova Üniversitesi, İİBF

Yıldırım Beyazıt Önal, Çukurova Üniversitesi, İİBF